Sistem ini adalah untuk kemudahan staf Jabatan Imigresen Malaysia membuat aduan mengenai masalah ICT secara atas talian